Nyhetsflödet

Friday

Fristäder - Josua 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till Israels barn: Utse åt er de fristäder som jag talade till er om genom Mose"  (Jos 20:2 FB)

Kapitlet handlar om tillflyktsorter för dem som av misstag dödat någon (vers 3).

Vi behöver fristäder även idag för många olika människor. Många barn och kvinnor behöver idag tillflyktsorter för att kunna känna sig trygga.

Den kristna församlingen borde också vara en fristad. En plats där du får vara älskad och accepterad, inte på grund av vad du kan prestera, utan helt enkelt bara för att du är du.

Utslagningen i samhället är stark. Vi blir ständigt bedömda. Vi värderas utefter utseende, intelligens, pengar, ålder och på många andra sätt. Tänk om vi kunde vara fristäder för varandra och acceptera och älska varandra för dem vi är. Precis som Jesus gör.

No comments:

Post a Comment