Nyhetsflödet

Wednesday

Segertåget fortsätter – Jos 11


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Så intog Josua hela landet, så som Herren hade lovat Mose” (Jos 11:23 FB)
Segertåget fortsätter och Herrens uppmaning till Josua upprepas ”Frukta inte” (vers 6).
Josua bok har många paralleller till Apostlagärningarna i Nya Testamentet. Det börjar med ett löfte (Jos 1:3 och Apg 1:8) och sedan följer berättelsen om ramgång för Guds folk. I Josua bok intar man landet och i Apostlagärningarna intar man ”till jordens yttersta gräns”.
I Josua är det en fysisk erövring, i Apostlagärningarna är det en andlig.
Men även om de kristna i Apostlagärningarnas tid hade framgång och erövrade till jordens yttersta gräns, måste landet återerövras i varje generation. Missionsuppdraget tillhör varje generation.

Då jag skriver detta har vi just satt upp en stor flagga på fasaden till Frälsningsarméns högkvarter i Riga. Texten lyder utmanande: ”Lettland för Kristus”. Det är det som det handlar om och ytterst gäller uppmaningen ”Världen för Kristus”.

No comments:

Post a Comment