Nyhetsflödet

Friday

Uppfyllda löften - Jos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ingenting uteblev av allt det goda som Herren hade lovat Israels hus. Allt gick i fullbordan."  (Jos 21:45 FB)

Gud håller vad han lovat. Redan vid den brinnande busken många år tidigare hade Gud lovat Moses att folket skulle få komma in i det utlovade landet. Man kan alltid lita på Gud.

Men att löftena gick i uppfyllelse var också beroende av att folket följde Guds vägledning. Mose hade kunnat tacka så mycket för löftet och satt sig ned och väntat. Folket hade kunnat ta emot löftet och bara väntat på dess uppfyllelse. Men förutsättningen för att löftena uppfylldes var att folket trodde på Guds löften och började ge sig av mot det utlovade målet.

Gud ger oss löften och visioner. Men de uppfylls inte alltid av sig själv. Då vi följer Herren och rör oss mot det som Han lovat då kan det hända.

KRAFTEN I GUDS ORD BLIR FÖRLÖST DÅ VI HANDLAR SOM OM DET ÄR SANT.

No comments:

Post a Comment