Nyhetsflödet

Wednesday

Gränser – Jos 15


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
”Dess södra gräns började vid änden av Döda havet, vid dess sydligaste vik, gick vidare söder om Skorpionhöjden och fram till Sin. Sedan…” (Jos 15:2-3 FB)
Kapitlet är en detaljerad beskrivning av gränserna för Juda stams område. Varje stams område hade sina gränser och varje rike har sina gränser. Man vet var ett rike börjar och var det slutar.
Så är det också med Guds rike. Guds rike är ett osynligt rike som finns mitt ibland oss. Det har sina bestämda gränser. Var går dessa gränser?

Vi ber i bönen Fader Vår, ”låt ditt rike komma, låt din vilja ske”.  Guds rike är den plats där Guds vilja sker. Den plats där Jesus är kung.
Då Guds vilja får ske i mitt liv, där tillkommer Guds rike.
Då Guds vilja får ske i våra relationer, där tillkommer Guds rike.
Då Guds vilja får ske i vår gemenskap, där tillkommer Guds rike.
Där Guds vilja får ske i vår församling, där tillkommer Guds rike.

Bön: Låt ditt rike komma!

No comments:

Post a Comment