Nyhetsflödet

Saturday

Anpassning - Jos 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När de hade utskiftat landet efter dess områden, gav de åt Josua, Nuns son, en arvedel ibland sig."  (Jos 19:49 FB)

I kapitel 19 fullbordas fördelningen av landet. Israels folk är nu bofasta och har slagit sig ned i sina städer, tillsammans med andra folkslag. De levde nu i ett pluralistiskt samhälle med flera livsåskådningar och religioner sida vid sida.

Frågan var nu om Guds folk skulle ha en positiv påverkan på de övriga folkslagen eller om de övrigas folkslagens värderingar och tro skulle påverka Guds folk.

Dessvärre blev det så att Guds folk så småningom anpassade sig till de övriga folkens värderingar och började tillbe Baal och Astarte.

Hur är det med Guds församling idag? Påverkar vi världen runt omkring oss eller är det världens värderingar som alltmer tränger in bland Guds folk.

"Anpassa er inte efter den här världen"
(Rom 12:1)

No comments:

Post a Comment