Nyhetsflödet

Wednesday

Kompromiss – Jos 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Men de fördrev inte kananeerna, som bodde i Gezer. Därför bodde också kananeerna kvar bland Efraims barn”  (Jos 16:10 FB)

Många verser talar just om detta. De lät folket bo kvar mitt ibland dem. Faran var inte i första hand att de andra folken skulle överfalla Israels folk. Faran var att de andra folken skulle förleda Israels barn att avfalla från Gud:

De övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och följde andra gudar, gudarna hos de folk som bodde omkring dem. Dem tillbad de och väckte därmed Herrens vrede. Så övergav de Herren och tjänade Baal och astarterna” (Dom 2:12-13 FB).

Vi löper samma risk då vi kompromissar med synden och accepterar en viss synd att ”bo” kvar hos oss. Ett ordspråk säger ”Om du inte övervinner synden kommer den att övervinna dig.”
På samma sätt går det då vi kompromissar med sanningen. Sanningen gör oss fria, men om vi kompromissar med sanningen blir vi ofria.

Gud vill se ett folk som kompromisslöst följer Honom.

No comments:

Post a Comment