Nyhetsflödet

Thursday

Var inte rädd - Jos 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen

Herren sade till Josua: "Var inte rädd, fäll inte modet!”  (Jos 8:1 Bibel 2000)

Det hade börjat komma motgångar. Allt gick inte som Josua hade hoppats och framtiden var full av mörka moln.
Då kommer Gud och säger ”Var inte rädd”. Då Gud säger det är det tyngd bakom orden. Den som säger det har ”all makt i himmelen och på jorden” som vi ber i Fader Vår.

Då Gud säger något till oss vet vi också att han har makt att fullborda det han lovar. Det är därför Han har sagt det som vi kan lita på det.
"Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga:
Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta.”
 (Hebr 13:5-6 FB)

No comments:

Post a Comment