Nyhetsflödet

Tuesday

Rening - 2 Mos 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"HERREN sade till Mose:  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det.  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det" (2 Mos 30:17-19 FB)

Riktlinjerna för byggandet av Tabernaklet fortsätter även i detta kapitel. Bland andra saker beskrivs koppakaret, ett stort kopparkar fyllt med vatten. Varje gång prästerna passerade karet måste de tvätta sina händer och fötter.

Det talar om vårt dagliga behov av rening. Även om prästerna var helgade åt Herren behövde de ständigt ta emot rening i sitt dagliga liv.

På samma sätt tvättar Jesus lärjungarnas fötter i Nya Testamentet (Joh 13) för att visa på deras ständiga behov av rening.

På samma sätt får vi dagligen komma till Jesus för att be om förlåtelse och ta emot rening för de saker som vi brister i (1 Joh 1:9)

No comments:

Post a Comment