Nyhetsflödet

Saturday

Begåvade människor - 2 Mos 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig."  (2 Mos 28:3 FB)

Då det var dags att göra prästernas kläder till tjänsten i tabernaklet så behövdes det konstbegåvade människor. Men det räckte inte med att ha en begåvning. De måste även vara fyllda av Guds Ande för att kunna utfära en tjänst i Guds rike.

Så är det också med oss. Vi har alla olika begåvningar. Några har sin begåvning inom konsten och andra inom andra områden. Men vår begåvning räcker inte långt i arbetet med att bygga Guds rike. Vår begåvning är viktig, men den räcker inte. Vi måste också vara beroende av den Helige Ande och vara fyllda av Hans Ande.

Gud har utrustat oss med olika slags begåvningar, men han vill också begåva med den Helige Andes vishet och kraft. Först då kan vi bli effektiva byggnadsarbetare i Guds Tempel på jorden idag.

No comments:

Post a Comment