Nyhetsflödet

Thursday

Rättigheter för de förtryckta - 2 Mos 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året skall du ge honom fri utan lösen." (2 Mos 21:2 FB)

Kapitlet innehåller en mängd beskrivningar av lagar som går ut på att man ska göra rätt för sig om man begår något fel. I lagarna ser vi också hur Gud ser till de förtryckta, de som inga rättighter har. Slavarna ska ges fria då de tjänat sex år (vers 2) och om någon slår ut en tand på sin slav, ska slaven frisläppas (vers 27).

Att införa rättigheter för dem som inga rättigheter har speglar Gud omsorg om de svagaste. Den här lagen ges till ett folk som nyligen själva varit slavar i generationer. Gud förväntar att folket ska visa samma sinnelag som Gud själv. Eftersom Gud befriat folket från slaveri ska folket också ge möjlightet för sina slavar att bli fria.

Den principen vill Gud att hans folk ska följa även idag. Vi ska handla mot andra som Gud handlar mot oss. Eftersom Gud har friköpt oss ska också vi leda människor ut i frihet. Eftersom Gud förlåter ska även vi förlåta. Eftersom Gud visar oss kärlek ska även vi visa kärlek. Eftersom Gud visar oss nåd ska även vi visa andra nåd. Eftersom Gud bryr sig om dem som lider ska även vi sörja för de lidande.

No comments:

Post a Comment