Nyhetsflödet

Sunday

"I allt skall du göra...som jag befallt dig" - 2 Mos 29

Kommentar till den dalgiga bibelläsningen
"I allt skall du göra med Aron och hans söner så som jag befallt dig"  (2 Mos 29:35 FB)

Kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar om offerkulten i förbindelse med prästvigningen, som skulle vara i sju dagar. I och med Jesus och det nya förbundet upphör den gammaltestamentliga offerkulten:
"..gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning." (Hebr 9:12)

Men även om offerkulten upphört står Herrens befallning kvar: "I allt skall du göra som jag befallt dig". Det är inte svårt att veta vad Gud befallt dig. Läs bergspredikan eller breven i det Nya Testamentet. Det finns saker som Herren befallt alla kristna att göra. Men det finns även saker som Gud bara ber dig att utföra. Du har en personlig kallelse. Gud talar med dig och ber dig dagligen göra saker till Hans ära.

"I allt skall du göra som jag befallt dig"

No comments:

Post a Comment