Nyhetsflödet

Wednesday

Avgudar - 2 Mos 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." (2 Mos 20:3 FB)

I detta kapitel talar Gud och ger folket de tio budorden. Uppräkningen av de tio budorden börjar och slutar med samma uppmaning, att inte ha andra gudar vid sidan av Gud (vers 3 och 23).

Samma uppmaning gäller för oss idag. Det verkar som om Gud tänker att den största frestelsen för oss är inte att överge Gud och börja tillbe andra gudar, som till exempel Islams gud eller någon av de hinduiska gudarna. Gud varnar specifikt mot att ha andra gudar vid sidan av Gud.

Det betyder att samtidigt som vi fortsätter våra gudstjänster där vi tillber Gud, finns det en risk att vi samtidigt tillber andra gudar/saker.

Vilka är dina avgudar? Vad är det som du värderar så högt att det bli en avgud? Jesus varnar oss att lägga märke till var vi har vår skatt. För där vi har vår skatt, kommer också vårt hjärta att vara. "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24)

No comments:

Post a Comment