Nyhetsflödet

Monday

Överlåtelse - 2 Mos 24

Kommentar till den dagliga biblläsningen
"Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda" (2 Mos 24:7 FB)

Två gånger i kapitlet gör folket en överlåtelse till Herren och lovar att göra allt vad Herren har sagt (vers 3 och 7). Det visar sig senare att överlåtelsen var ganska kortsiktig. Det kan vara lätt att göra en överlåtelse i inspirationens stund som senare glöms bort.

Gud vill att hans rike ska komma och att hans vilja ska ske på jorden som i himlen. Gud vill ha överlåtna tjänare som inte bara är beredda att säga orden, utan också ge sig själva i kampen om att förändra världen.

Gud söker idag människor som både kan säga och göra: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda"

No comments:

Post a Comment