Nyhetsflödet

Sunday

En förberedd väg och en förberedd plats - 2 Mos 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett." (2 Mos 23:20 FB)

Kapitlet inleds med lagar om rättfärdighet och barmhärtighet och lagar om sabbaten.

Men livet med Gud är inte bara lagar, det är framför allt gemenskap. Gud har sänt en ängel framför dig för att bevara dig, leda dig och föra dig fram till den plats som är förberedd för dig (vers 20).

Men ängeln leder oss inte med våld. Vi måste ständigt själva välja att följa Guds ledning. Vi måste ta oss till vara och lyssna till hans röst (vers 21). Om vi inte gör det kan vi gå utanför Hans bevarande nåd och missa den plats, det liv, som Gud har förberett för oss.

"Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10)

No comments:

Post a Comment