Nyhetsflödet

Wednesday

Helgad åt Herren - 2 Mos 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat för vila, helgad åt HERREN." (2 Mos 31:15 FB)

Gud har givit oss vilodagen. Gud är mån om vårt välbefinnande och Han vill att vi ska ha en sund balans mellan arbete och vila. Både dygnsvilan på natten och veckovilan på söndagen.

Men söndagens funktion är inte bara att vara en vilodag. Den är också ett tecken, en demonstration, som visar att vi hör ihop med Gud (vers 13).

Söndagen är inte bara till för vila. Det är en dag som är helgad, avskild, åt Herren (vers 15). Vi bör ge den ett annat innehåll än det vi ger till de övriga dagarna. Det innehåll vi ger söndagen ska visa att vi hör ihop med Gud och att vi vill ge den dagen till Honom.

No comments:

Post a Comment