Nyhetsflödet

Monday

"Vem har aktat på hans ord?" - Jer 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det?"  (Jer 23:18 FB)

Här går Jeremia tillrätta med dem som skulle leda folket.
-Herdarna (vers 1) har skingrat fåren i min hjord, säger Herren!
-Profeterna och prästerna (vers 11) är gudlösa och profeterna talar det de själva hittat på i stället för att tala från Herren.

Också idag är Guds församling utsatt för "profetröster" som förvirrar och förskingrar Guds folk.

Orsaken till att det blir så fel är att de inte har aktat på Guds ord och att de inte har lyssnat på det (vers 18).

Det finns många idag som tar lätt på Guds ord och förespråkar en direktrelation med Gud utan att gå omvägen om Guds ord. Det var så villfarelsen kom på Jeremia tid och det är så villfarelsen kommer idag.

Håll fast vid Guds ord. Vad Gud har sagt gäller ännu idag.

No comments:

Post a Comment