Nyhetsflödet

Monday

Vägen till livet och vägen till döden - Jer 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Till detta folk skall du säga: Så säger HERREN: Se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden."  (Jer 21:8 FB)

Israels folk har kommit i svår situation. De är omringade av fienden och kungen sänder bud för att fråga Jeremia till råds. Fienden är Guds straff för att Israel vänt sig bort från Herren.

Svaret från Gud ges i samma ord som användes i Moseböckerna där folket uppmanades välja mellan vägen till livet och vägen till döden, att följa Guds bud eller att bryta mot dem (5 Mos 11:26).

Men även om Israels folk ges en besk medicin att svälja, visar Gud dem en väg som räddar dem från döden och för dem till livet.

No comments:

Post a Comment