Nyhetsflödet

Tuesday

Att känna Gud - Jer 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han skaffade rätt åt den bedrövade och den fattige, och då gick allt väl. Är inte detta att känna mig? säger HERREN."  (Jer 22:16 FB)

Vad finns i Guds hjärta? Vill du lära känna Honom? Gud är den som har omsorg om den som lider. Gud lider då Han ser någon lida. Främlingen, den faderlöse och änkan (vers 3) nämns många gånger som exempel på dem som Herren värnar om och som han förväntar sig att vi ska värna om.

Men folket ville inte lyssna på Guds röst (vers 21). De vände sig till andra gudar (vers 9).

Vill du lära känna Gud? Vill du veta vad som finns i Hans hjärta?
Då vi lever nära Gud kommer vi att känna Hans nöd för de lidande. Hans nöd kommer att bli vår nöd då vi lyssnar till Hans röst.

No comments:

Post a Comment