Nyhetsflödet

Monday

Befrielse ur fångenskapen - Jer 16

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Se, dagar skall komma, säger HERREN, då man inte mer skall säga: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land",  utan: "Så sant HERREN lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder, dit han hade drivit bort dem." Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land, det som jag gav åt deras fäder." (Jer 16:14-15 FB)

Här profeterar Jeremia om en ny tid som skulle komma. Fram till Jeremia talade man om Herren som förde ut Israels folk ut ur Egypten. Men det kommer att komma en tid, säger Jeremia, då man ska tala om Gud som förde Israels folk tillbaka från många olika länder. Det hände 1948 då staten Israel återuppstod.

Vi kanske kan tillämpa den profetian också om vår situation inom kristenheten idag. Det finns många kristna i olika kyrkosamfund som sitter fast i traditioner och formalism utan att ha en personlig relation till Jesus. Jesus vill föra oss ut i befrielse. Jesus vill göra avsomnade kristna levande. Från alla kyrkosamfund: Lutheraner, Baptister, Metodister, Frälsnignssoldater....

Befrielsens tid är här. Låt dig befrias till en levande relation med Jesus.

No comments:

Post a Comment