Nyhetsflödet

Saturday

Ett hårdnackat folk - Jer 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"...detta därför att de varit hårdnackade och inte lyssnat till mina ord" (Jer 19:15 FB)

I detta kapitel berättar Jeremia om hur illa det kommer att gå för Israels folk. Det ena problemet efter det andra kommer att drabba folket.

I den allra sista meningen i kapitlet förklarar Jeremia orsaken till att det kommer att gå illa för folket: De är hårdnackade och vill inte lyssna.

Gud har en perfekt plan för våra liv. Gud har förberett gärningar för att vi ska vandra i dem (Ef 2:10). Om vi är hårdnackade och inte vill lyssna till Herrens ord, eller om vi väljer att gå våra egna vägar kommer vi att missa de välsignelser som Herren har i beredskap för oss. Inte nog med det. Många människor kommer att missa de välsignelser som Herren hade planerat att ge dem genom vårt liv och vår tjänst.

No comments:

Post a Comment