Nyhetsflödet

Tuesday

En välsignad man - Jer 17

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt."  (Jer 17:7-8 FB)

Jeremia beskriver en person som förtröstar på Gud. Den personen liknas vid ett träd som är planterat vid bäcken.
Trädet...
-sträcker ut sina rötter till bäcken
-fruktar inte för hetta
-blir inte förskräckt för ett torrt år
-har alltid gröna löv
-upphör aldrig att bära frukt

Den personen vill jag vara!
Hemligheten är att ha sina rötter vid källan Jesus. Hans närvaro och min förtröstan på Honom kan bära över långa perioder av torka i den andliga miljön. Därför kan den personen bara fortsätta att bära frukt i alla omständigheter.

No comments:

Post a Comment