Nyhetsflödet

Sunday

Vad väger du? - Dan 5

Bibelläsning: Daniel 5
"Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt" (Dan 5:27 FB)

Ännu en gång sker det. Kungen får ett budskap som ingen av hans spåmän eller vise män kunde tyda. Denna gång heter kungen Belsassar, son till den förre kungen.

Kungen hade sett ett finger skriva på den vita väggen. Då alla andra hade misslyckats tillkallades Daniel. Daniel tyder skriften med orden: "du är vägd på en våg och funnen vara för lätt". Konsekvensen av det var att kungen skulle förlora sitt rike.

Daniel talade också om hur kungens pappa hade blivit fördriven ut ur slottet och fått leva bland djuren och fått äta gräs, ända till han omvände sig till Gud (vers 21). Då fick han tillbaka kungamakten.

Daniel talar också om orsaken varför Belsassar funnits vara för lätt. "Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödjmukat dig" (vers 22).

-Han visste vad som var rätt, men gjorde inte det rätta.
-Han visste vem Gud var, men ödmjukade sig inte inför honom.
-Han levde inte efter den kunskap och uppenbarelse han fått.

Vi är alla ansvariga att leva efter den kunskap och uppenbarelse vi fått.
-Lever jag efter den gudskunskap jag har?
-Får min kunskap om Gud och Hans vilja de konsekvenser i mitt liv som de borde få?
-Vad väger jag?

No comments:

Post a Comment