Nyhetsflödet

Tuesday

Det vinnande laget - Dan 7

Bibelläsning: Daniel 7
"I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras." (Dan 7:13-14 FB)

Från och med kapitel sju förändras innehållet i Daniels bok till att bli apokalyptisk. Här ser vi, på samma sätt som i Uppenbarelseboken, en beskrivning i svårtolkade symboler om en andlig maktkamp mellan det goda och det onda. Även om den senare delen av kapitlet är en förklaring av synerna, så är det inte säkert att man blir så mycket klokare av det.

Kännetecknande är också att det goda till slut kommer att segra. Vi ser människosonen komma med makt och härlighet. Det ger tröst i svåra tider att veta att vi, trots att det kan se mörkt ut omkring oss, är med på det segrande laget: "Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda det." (Dan 7: 27 FB)

Så, ge inte upp. En gång ska alla förstå och alla knän böja sig (Fil 2:10).

"Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket." (Luk 12:32)

No comments:

Post a Comment