Nyhetsflödet

Monday

Vad brukar du göra? - Dan 6

Bibelläsning: Daniel 6
"Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra." (Dan 6:10 FB)

Daniel hade hamnat i lejongropen. Orsaken var att Daniel levde ett så helgat liv att hans kollegor inte kunde hitta något att anklaga honom för "De fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom" (vers 4). Att se någon som levde ett rent och heligt liv irriterade dem tydligen så mycket att de gjorde allt de kunde för att röja Daniel ur vägen. Det är orsaken till att han hamnade i lejongropen.

Orsaken till att Daniel blev räddat undan lejonen var att han förtröstade på Gud "När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud" (vers 23). Det lilla ordet "ty" betyder att detta var orsaklen till hans räddning.

Tänk vilka resultat förtröstan på Gud kan åstadkomma!

Men i detta kapitel ser vi också orsaken till att Daniel kunde leva ett liv i nära relation med Gud. Han hade skaffat sig heliga vanor. Våra vanor formar våra liv. Dåliga vanor drar ner oss och goda vanor lyfter upp oss.

Daniel föll på knä och bad till Gud tre gånger om dagen, "så som han tidigare hade brukat göra" (vers 10).

-Vad brukar du göra?
-Hur ser dina vanor ut då det gäller din gudsrelation?

No comments:

Post a Comment