Nyhetsflödet

Saturday

"Gör dig fri från dina synder" - Dan 4

Bibelläsning: Daniel 4
"...du skall få tillbaka ditt rike när du har besinnat att det är himlen som har makten. Därför, o konung, låt mitt råd behaga dig: Gör dig fri från dina synder" (Dan 4:23-24 FB)

Daniel skulle tyda kungens dröm. Men då Daniel hörde drömmen och förstod dess mening blev han tveksam. Han blev "bestört, full av oroliga tankar" (vers 16). Skulle han kunna säga sanningen till kungen, sin chef och arbetsgivare? Han hade nog hellre berättat goda nyheter, men detta var dåliga nyheter för kungen.

Kungen skulle drivas ut ur palatset, svälta och leva som ett djur förkastad av alla. "Han stöttes ut från människorna och måste äta gräs som en oxe. Himlens dagg fuktade hans kropp till dess att hans hår växte och blev som örnfjädrar och till dess att hans naglar blev som fågelklor" (vers 30).

Men Daniel sa också att kungen skulle få tillbaka sin kungavärdighet den dagen han vände om till Gud. Kungen behövde befria sig från all sin synd.

Det var ett hårt ord Daniel fick till kungen, men Daniel var lydig och bar fram orden från Gud.

Det är inte så populärt att tala om synd idag, men det kan kanske hända att vi också får ett sådant ord att bära fram till en annan människa. Men innan vi gör det bör vi ha tagit emot ordet till oss själva: "Gör dig fri från dina synder."

Eller, som det står i det Nya testamentet: "...låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus" (Hebr 12:1-2 FB).

Hur gör man då för att bli fri från sina synder?
-"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9 FB)

No comments:

Post a Comment