Nyhetsflödet

Thursday

Tillit - Dan 2

Bibelläsning: Daniel 2
"Daniel gick då in till kungen och bad att få tid på sig, så skulle han ge kungen uttydningen. Sedan gick Daniel hem och talade om för sina vänner Hananja, Misael och Asarja vad som höll på att hända. Han uppmanade dem att be himmelens Gud om förbarmande så att denna hemlighet blev uppenbarad för att Daniel" (Dan 2:16-18 FB)

Kungen hade fått en dröm. Han krävde av spåmännen att både återberätta drömmen och tyda drömmen. Då ingen kunde det befallde kungen att alla vise män i Babel skulle förgöras (vers 12).

Daniel går först till kungen och talar om att han kan tyda drömmen, om Daniel bara får lite tid.
Därefter ber han sina vänner om förbön. "Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten" (vers 19).

De flesta av oss skulle säkert vilja få reda på hemligheten innan vi gick till kungen och talade om för honom att vi hade hemligheten.

Men Daniel hade en sådan tillit till Gud att han vågade tala om för kungen att han skulle få reda på hemligheten.

I förbindelse med att Daniel senare uppenbarade hemligheten för kungen, ger Daniel äran åt Gud och passar på att vittna om Gud. "Men det finns en Guds i himlen..." (vers 28).

Berättelsen slutar med att kungen faller ned och bekänner Guds makt: "Och kungen sade till Daniel: "Er Gud är i sanning en Gud över alla andra gudar, en Herre över kungar" (vers 47).

-Men Daniel hade en sådan tillit till Gud...
-Hur är det med min tillit till Gud?

No comments:

Post a Comment