Nyhetsflödet

Monday

Planterad i öknen - Hes 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men den blev uppryckt i vrede och kastad till marken,
östanvinden förtorkade dess frukt. De starka grenarna bröts av och vissnade,
och elden förtärde dem. 

Nu är den planterad i öknen, i ett torrt och törstande land".(Hes 19:12-13 FB)

Kapitlet är en allegorisk beskrivning av Israels fall och beskriver fångenskapen i Egypten och den babyloniksa fångenskapen.

Klagosångens budskap är att en tidigare storhetstid inte är någon garanti för framtiden.

-Vår civilisation bygger på det kristna arvet, men den sanna tron har idag försvunnit i många sammahang.
-Hungern efter gudsgemensskap drev fram de stora väckelserörelserna under de sista århundradena av 1900-talet. Idag är många av de kyrkorna bara ett skal med förtorkat trosinnehåll.
-Så kan det också vara med vår personliga erfarenhet. Den kan ha sprungit fram ur en intensiv fräslningsupplevelse, men idag kanske det endast finns kvar en kristendom till formen.

Vägen vidare kanske måste vara att vi på nytt upplever att vi är planterade i öknen och att törsten efter vatten och nytt liv driver oss tillbaka till Herren Jesus.

No comments:

Post a Comment