Nyhetsflödet

Monday

Högmod går före fall - Hes 28

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud,
jag tronar på en gudatron mitt ute i havet.
Ändå är du bara en människa och inte en gud,
hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud
."  (Hes 28:2 FB)

En profetia mot kungen i Tyrus. Kungens framgångar, rikedom och vishet gjorde hans hjärta högmodigt (vers 5), och kungens högmod ledde också till hans fall (vers 19). 

Högmod är en av de sju dödssynderna och räknas ibland som den allvarligaste eftersom den berövar människan förmågan att se klart och tydligt på sig själv och sin omgivning. Den ger en alltför stor självuppskattning och gör att den högmodige ser ned på andra människor. Ordspråksboken säger:
"högmod går före fall." (Ordsp 16:18)

Kapitlet innehåller även en profetia om Guds löfte att återsamla sitt folk i sitt land:
"Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob" (vers 36)

No comments:

Post a Comment