Nyhetsflödet

Thursday

Domens dag - Hes 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger Herren, HERREN:
Jämra er: "Ve oss, vilken dag!" Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära,
en mulen dag, då hednafolkens stund är inne
." (Hes 30:1-2 FB)

Hesekiel uppmanas av Herren att förkunna dom över Egypten. Det ska komma en domen dag över hela Egypten och ingen ska komma undan.

I detta kapitel, såväl som i många andra kapitel i Hesekiel, uttalas dom över ett speciellt geografiskt område. Men Bibeln lär också att det kommer att komma en domens dag över hela jorden. I Jesu tal om den sista tiden i Matteus 24 talar Jesus om denna dag och Uppenbarelseboken är fylld av skildringar om den slutliga domen.

Också Gamla Testamentet talar om en slutlig dom över hela jorden:
"Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg,
så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer,
ja, den är när
a"  (Joel 2:1)

Men domsprofetiorna vill också väcka till omvändelse:
"Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta,
med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder,
och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han
"  (Joel 2:12)

No comments:

Post a Comment