Nyhetsflödet

Monday

Varning för Israelhat - Hes 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Eftersom du alltid har hatat Israels barn..."  (Hes 35:5 FB)

I kapitel 35 uttalas domsord över Edom. Men till skillnad från alla de tidigare domsorden som uttalats i Hesekiel så handlar domsorden denna gång om inställningen till Israel.

Orsaken till de hårda orden mot Edom är att Edom:
-alltid hatat Israels barn (vers 5)
-talar föraktfulla ord mot Israel (vers 12)
-gläder sig då det går illa för Israel (vers 14)

Gud förväntar oss att vi ska välsigna och inte förbanna Israel. Han väntar sig att vi ska be för Jerusalem.

No comments:

Post a Comment