Nyhetsflödet

Sunday

Välkommen in i det inre - Hes 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Därefter förde han mig in i tempelsalen..." (Hes 41:1 FB)
"Därefter gick han in i det innersta rummet..." (Hes 41:3 FB)

I det föregående kapitlet beskrivs det yttre, portarna och förgården. I kapitel 41 blir Hesekiel förd in i de inre delarna av Templet.

På samma sätt inbjuder Herren oss att komma in i en närgemenskap med Honom. Vi behöver inte stanna på förgården och ha Gud på avstånd. Han vill föra in dig i djupgemenskapen nära sitt hjärta.

Han vill att du ska bli stilla så att du kan höra Hans viskning i ditt inre. Han vill att du ska komma så nära så att du ser vad Han ser och hör vad Han hör.

Du behöver inte stå på avstånd. Välkommen in!

No comments:

Post a Comment