Nyhetsflödet

Saturday

Våldets spiral - 2 Sam 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade hon till honom: "Du har ingen orsak till denna stora ondska. Att förskjuta mig vore värre än det andra som du har gjort med mig." Men han ville inte lyssna på henne"  (2 Sam 13:16 FB)

Amnon våldtar Tamar. Därefter förskjuter han henne. Tamars bror Absalom ber Tamar att tiga om detta (vers 20), men behåller hatet till Amnon i sitt hjärta (vers 22). Men vid ett lämpligt tillfälle dödar Absalom Amnon som en hämnd för att Amnon kränkt hans syster (vers 28-29). Som ett resultat av detta fick Absalom fly för att inte bli dödad av David....

Våldet föder hämnd och nytt våld. Synden får konsekvenser och det vi gör kommer många gånger tillbaka över oss. Det kan börja med ett ovänligt ord och sen ska den som drabbats "ge igen" för att sedan få en ny reaktion...

Bibeln kallar detta "det man sår får man också skörda" (Gal 6,7). Våra handlingar kommer tillbaka över oss.

Men det kan också finnas en positiv spiral. Goda, vänliga handlingar föder godhet och vänlighet tillbaka. Det kan också finnas en spiral av godhet och kärlek. Och även om vi inte får tillbaka godhet då vi ger ut godhet är vår kallelse att alltid ge ut det som är gott: "Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda, bara vi inte ger upp"  (Gal 6:9)

No comments:

Post a Comment