Nyhetsflödet

Thursday

Bekännelse och förlåtelse - 2 Sam 12

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då sade David till Natan: ´Jag har syndat mot Herren.´ Natan sade till David: ´Så har också Herren förlåtit dig din synd´. "  (2 Sam 12:13)

David hade på allt sätt försökt dölja sin synd, men här kommer profeten Natan och konfronterar David med vad han gjort.

Då vänder sig David till Gud och ber om förlåtelse och får ta emot förlåtelse. I denna beskrivning ser det ut att vara en lätt och smärtfri process, men i Psalm 51 beskriver David själv vilken kamp han upplevde i processen:
"3 Gud var mig nådig, enligt din godhet,
utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet.
4 Två mig ren från min missgärning,
rena mig från min synd.
5 Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig.
6 Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon.
Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer.

9 Rena mig med isop, så att jag blir ren,
två mig så att jag blir vitare än snö.
10 Låt mig få höra fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få jubla.
11 Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina missgärningar.
12 Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.
13 Förkasta mig inte från ditt ansikte
och tag inte din helige Ande ifrån mig
."

Och i Psalm 32 beskriver David nyckeln till förlåtelse:
" 3 Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan.
4 Dag och natt var din hand tung över mig,
min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela.
5 Då uppenbarade jag min synd för dig,
jag dolde inte min missgärning. Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN."
Då förlät du mig min syndaskuld. Sela.
"

Det finns en oerhörd kraft och befrielse i bekännelsen av synd.


No comments:

Post a Comment