Nyhetsflödet

Tuesday

Svag men stark - 2 Sam 3

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag är i dag svag, fastän jag är smord till kung"  (2 Sam 3:39 FB)

Det hade börjat gå bra för David. Han var inte längre på flykt. "Davids hus blev allt starkare" (vers1). Davids makt och inflytande stärktes och mer och mer av Israel gick över till David.

Hans uttalande om sin egen svaghet kom inte då han var hemlös och på flykt, den kom då hans position som kung stärktes mer och mer.

Davids styrka låg i hans svaghet. Hans svaghet var ett uttryck för hans Gudsberoende. Han kunde inte, eller ville inte, fatta beslut utan att först ha frågat Herren.

Jesus beskrev detta förhållande många år senare: "Utan mig kan ni ingenting göra" (Joh 15:5). Men samtidigt levde David i det som Paulus uttrycker "Allt förmår jag i honom som ger mig kraft" (Fil 4:13).

Vi får också idag leva i spänningsfältet mellan "ingenting förmår jag utan Jesus" och "allt förmår jag i Jesus".

No comments:

Post a Comment