Nyhetsflödet

Sunday

Kamp och seger - 2 Sam 8

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk"  (2 Sam 8:15 FB)

Det hade varit en lång väg sedan Samuel smorde David till kung. David hade varit på flykt för sitt liv ända fram till han så småningom kunde bli kung över hela Israel. Men problemen och motgångarna slutade inte där. De omkringliggande folken gick till angrepp mot Israel och David fick utkämpa många strider där han fick sluta som segrare.

Ditt liv kanske inte ar varit lika dramatiskt, men vi har alla en kamp att utkämpa. Men vår kamp är inte en kamp mot människor, utan en kamp mot ondskans andemakter i himlarymderna (Ef 6:12). Vi har en kamp att utkämpa mot synden i våra liv och mot syndens konsekvenser.

Genom allt satte David sin tillit till Gud och genom alla svårigheterna han gått igenom kunde han nu se tillbaka och se Guds trofasthet genom allt.

Gud vill vara trofast även mot dig. Vill du vara trofast mot Gud?

"Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen."  (1 Tim 6:12)

No comments:

Post a Comment