Nyhetsflödet

Thursday

Omsorg – 1 Sam 22

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Stanna kvar hos mig och var inte rädd. Den som vill beröva mig livet, vill också ta ditt liv. Hos mig är du i säkerhet.”  (1 Sam 22:23 FB)
David utvecklas till att bli en tillflyktsplats för människor som på olika sätt är förföljda. Ebjatar fick fly för sitt liv av den enda anledningen att han var släkt med fel personer. David erbjuder denna omsorg och beskydd.
Men det är inte bara Ebjatar som får ta emot Davids omsorg. ”Alla som var i svårighter…samlades hos honom” (vers 2). Och det var omkring fyrahundra människor som sökte sin hjälp hos David.
Du kanske inte har resurser att låta fyrahundra människor bo hemma hos dig, eller att erbjuda beskydd för fysiska attacker.
Men du har kanske möjligheter att visa omsorg för människor runt omkring dig. Människor som är ”i svårigheter” eller som känner sig utsatta eller utestängda från gemenskap.
Guds rike på jorden behöver många omsorgsmänniskor som kanske kan vara den enda plats för någon, där han/hon kan känna sig förstådd och där det finns en människa som orkar lyssna på hans/hennes historia.

No comments:

Post a Comment