Nyhetsflödet

Sunday

Försoning - 2 Sam 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Joab gick då till kungen och berättade detta för honom. Och denne kallade Absalom till sig. Han kom till kungen, föll ner för honom på sitt ansikte och bugade sig till marken inför kungen. Och kungen kysste Absalom."  (2 Sam 14:33 FB)

Absalom hade dödat kungens son eftersom kungens son hade våldtagit Absaloms syster. Absalom hade sedan flytt till ett annat land för att undkomma kung Davids vrede (2 Sam 13:38).

Där levde han i många år och fick söner ock döttrar (vers 27). Genom Joabs medling kunde Absalom få återvända till hemlandet och slutligen fick han till och med komma inför kungens ansikte. David som själv hade tagit emot förlåtelse från Gud för sin stora synd med Batseba och Uria (2 Sam 11), kunde nu ge förlåtelse vidare till Absalom och försonades med honom.

Det finns många människor som inte klarar att ge förlåtelsen vidare och lever i oförsonlighet. David var stor nog att försonas med den som gjort honom illa.

Lever du i oförsonlighet? Finns det någon som du inte kan förlåta? Oftast skadar det dig själv mer än den andra. Våga släppa taget och förlåt den som gjort dig illa.

No comments:

Post a Comment