Nyhetsflödet

Friday

"Då frågade David Herren" - 1 Sam 23

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom" (1 Sam 23:4 FB)

David är på flykt för sitt liv. Mycket av hans liv går ut på undkomma Saul. I allt David gör är han beroende av Guds ledning. I de tretton första verserna av kapitlet ser vi hur David fyra gånger frågar Herren om hur han ska göra (vers 2, 4, 11,12). David litar inte bara på sitt eget omdöme, i allt han gör är han beroende av Gud.

Hur är det i mitt liv? Lever jag mitt liv efter mitt eget huvud eller är jag beroende av Gud i mitt vardagsliv?

Det mest fantastiska livet är att leva i Guds plan med mitt liv. Att uppleva att få gå i "förberedda gärningar" (Ef 1:10) är att verkliga leva. Gud har en plan för varje människas liv. Så många människor missar den planen därför att de inte gör som David: "Då frågade David Herren än en gång och Herren svarade honom".

No comments:

Post a Comment