Nyhetsflödet

Wednesday

Han lyfte mig upp - 2 Sam 9

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Själv bodde Mefiboset i Jerusalem, ty han åt alltid vid kungens bord. Han var halt på båda fötterna."  (2 Sam 9:13 FB)

David hade kommit till makten och regerade i Jerusalem. Den förre kungen Saul hade gjort allt han kunde för att döda David. Nu var Saul död. Det normala för en kung på den tiden hade varit att utrota alla Sauls släktingar för att ingen skulle kunna komma och göra anspråk på tronen. Men så gjorde inte David.

David undersökte om det fanns någon ättling till Saul kvar i livet. Det visade sig då att att det fanns en sonson till Saul vid namn Mefiboset. Han var handikappad och kunde inte gå ordentligt. David kallade till sig Mefiboset, gav honom Sauls alla jordagods och inbjöd honom att äta vid kungens bord resten av livet.

David tjänar på många sätt som en förebild till Jesus. Jesus frågar efter oss och söker oss medan vi ännu är syndare och förtjänar att dö. Jesus lyfter oss upp och välsignar oss med sina gåvor och inbjuder oss att dela gemenskap med sig själv varje dag hela livet.

Välkommen in i gemenskapen med Jesus idag!

No comments:

Post a Comment