Nyhetsflödet

Monday

"Varför döljer du ditt ansikte?" - Job 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varför döljer du ditt ansikte och ser mig som din fiende?" (Job 13:24 FB)

Job upplever i sin förtvivlan att Gud döljer sitt ansikte för honom. Kanske kan vi uppleva det på samma sätt då allt är mörkt runt omkring och vi inte ser någon utväg.

Men Gud finns där hela tiden. Antingen vi kan uppleva honom eller inte. Vi kanske skulle önska att Gud visade sig på ett annat sätt, men han finns där.

Emmausvandrarna var bedrövade därför att Jesus inte längre fanns hos dem. Men i själva verket gick han tillsammans med dem. De till och med talade med honom utan att förstå att det var Jesus de talade med. Men så fick de sina ögon öppnade och de kunde se det som hade varit en verklighet en god stund. Jesus var där hos dem. (Luk 24:13-32).

Jakob var på flykt och försökte få ordning på sitt liv. Plötsligt förstod han att Gud var med honom och hade varit med honom: "Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte." (1 Mos 28:16).

Vi ber ofta "Vänd ditt ansikte till oss", men jag tror att om vi vänder vårt ansikte till Gud kan vi få uppleva att hans ansikte redan är vänt till oss.

No comments:

Post a Comment