Nyhetsflödet

Tuesday

Leva i det förgångna - Job 29

Kommentar från den dagliga bibelläsningen
"När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget, då drog sig de unga tillbaka när de såg mig, och de gamla reste sig och blev stående. Stormännen höll tillbaka sina ord och lade handen på munnen. Furstarnas röst tystnade, tungan fastnade vid deras gom. Varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig." (Job 29:7-11 FB)
Job ser sig tillbaka och tänker på den tid då alla prisade honom  och varje öga som såg honom lovordade honom. Det är lätt att fastna i det som varit.

Ser du dig också tillbaka till tider som varit? Till tder då någon frågade efter dig? Till tider då du var viktig för andra?

Men livet händer nu! Livet är inte vad som har hänt tidigare i ditt liv, eller vad som eventuellt kommer att hända i framtiden. Guds tid är nu och han räknar fortfarande med dig.

No comments:

Post a Comment