Nyhetsflödet

Sunday

Vad har jag gjort för fel? - Job 31

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"O, att jag hade någon som lyssnade på mig! Se, här är min underskrift. Den Allsmäktige må svara mig. Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (Job 31:35 FB)
Job rannsakar sitt liv. Vad har jag gjort för fel, frågar han sig gång på gång. Om jag ändå visste vad jag har gjort för fel, kunde jag kanske förstå min situation, säger Job. "Låt mig se min motparts anklagelseskrift!" (vers 35).

Men det är inte så att den som gör allt rätt slipper motgångar och den som gör allt fel drabbas av ständiga motgångar. Nej, livet är inte rättvist. Vår framgång eller motgång är inte belöningar eller straff. Livet är inte rättvist.

Men du behöver inte stanna i offerrollen. Du får fortsätta att göra rätta val utifrån den situation som du befinner dig i. Livet är inte rättvist - men Gud är god!

No comments:

Post a Comment