Nyhetsflödet

Wednesday

Livets meningslöshet - Job 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Människan, av kvinna född, lever en kort tid och mättas av oro. Likt ett blomster växer hon upp och vissnar, likt en skugga flyr hon och kan ej bestå." (Job 14:1-2)
Job upplever livets meningslöshet. Människor är som ett blomster som växer upp och strax vissnar bort igen. Eller som en skugga som passerar.

Författaren till Predikaren har samma uppfattning: "Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda, som hon gör sig under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats
där den går upp
." (Pred 1:1-5)

Jag är beredd att hålla med Job och författaren till Predikaren. Livet är meningslöst och fåfängligt - om Gud inte finns. Men de goda nyheterna är att Gud finns. Han har skapat oss för gemenskap med honom och tron på Gud låter oss få uppleva det eviga livet som börjar redan här och nu.

No comments:

Post a Comment