Nyhetsflödet

Wednesday

Uppgörelse med Gud - Job 40

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag vill fråga dig, och du skall svara mig. Vill du göra min rätt om intet, vill du döma mig skyldig för att själv stå rättfärdig? Har du en sådan arm som Gud, och kan du dundra med din röst som han?" (Job 40:2-4 FB)
Gud fortsätter sitt tal till Job och frågar Job om han vill gå till rätta med Gud, om Job vill tillrättavisa Gud.

Händer det att du också vill gå till rätta med Gud?

Gud vill i alla fall gå tillrätta med dig. Då Gud går till rätta med dig möts du av en oändlig nåd.

"Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull." (Jes1:18)

No comments:

Post a Comment