Nyhetsflödet

Sunday

Sök Herren - 2 Krön 14

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Asa gjorde det som var gott och rätt i HERRENS, sin Guds, ögon. Han avlägsnade de främmande altarna och offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aserorna. Han uppmanade Juda att söka HERREN, sina fäders Gud, och att hålla lagen och budorden." (2 Krön 14:2-4 FB)
Abias son, Asa, blev nu kung. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och han kom med två uppmaningar till folket:

1/ Sök Herren
2/ Håll dig till Guds ord

Asas uppmaningar är lika viktiga att upprepa idag. Jag behöver höra dem och följa dem.

Sök Herren.
Kanske det allra viktigaste vi gör i livet. Att varje dag avskilja en stund i koncentrerad samvaro med Herren. En stund där du får utgjuta ditt hjärta inför Honom. Men det är lika viktigt att ta tid att lyssna på vad Herren har att säga.

Håll dig till Hans ord
Det vanligaste sättet vi hör Herren tala på är Guds ord. Guds ord får vi ta emot till vägledning i våra liv. Guds ord får vi hålla fast vid i tider av förändring. Det är den enda säkra grunden som kan bevara oss på rätt kurs.

Asas uppmaningar har gått genom många generationer och idag kommer den till mig: Sök Herren och håll dig till Hans ord!

No comments:

Post a Comment