Nyhetsflödet

Thursday

Tomma böner - Job 35

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sannerligen, Gud hör ej på tomma böner, den Allsmäktige bryr sig ej om dem" (Job 35:13 FB)

Elihu fortsätter sitt tal och påstår att Gud inte hör tomma böner. Gör han inte det?
Hör Gud min bön när jag vanemässigt uttalar bordsbönen utan att egentligen tänka på vad jag gör? Den bönen kanske inte orsakar alltför mycket aktivitet eller engagemang hos Gud, men jag tror absolut att han hör den bönen.

Men även om den vanemässiga bordsbönen inte är den som tränger igenom starkast hos Gud, har den ändå betydelse. Den har betydelse för den som ber. Varje gång jag vänder mig till Gud, även om det är vanemässigt, gör jag mig själv medveten om Guds existens och närvaro i mitt liv. Så fortsätt att be. Gör det ofta. Före maten, efter maten, då du går och lägger dig, då du vaknar...

Men vilka böner är det som verkligen tränger igenom hos Gud? Jag tror att det är bön i nöd, desperation, vilsenhet. Bön som bes i mörker och förtvivlan.

Gud är vår far och han kanske reagerar som fäder gör. De kan höra barnets ständiga talande utan att riktigt höra det. Men då barnet ropar i förtvivlan eller fruktan, då finns faderns fulla uppmärksamhet där.

Det finns också en annan bön som jag tror hörs väldigt väl hos Gud. Det är tacksägelsen och lovsången. Då vi kommer med vår tacksamhet till Gud över livet eller för något speciellt i livet, kanske Herren tänker "Vad bra! Det var ju därför jag kom till jorden för att de skulle få liv, liv i överflöd!" (Fritt efter Joh 10:10)

No comments:

Post a Comment