Nyhetsflödet

Saturday

Herren vår Gud - 2 Krön 13

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men vi har Herren till vår Gud, och vi har inte övergett honom" (2 Krön 13:10 FB)
Salomos sonson Abia var nu kung i Sydriket. Sydriket och Nordriket ställde upp till strid mot varandra och Abia håller tal till Nordriket. Han talar om att Nordriket övergett Herren och att de skapat sig egna gudar, att Jerobeam gjutit guldkalvar som gudar (vers 8) och att vem som helst som kunde betala fick bli präst.

Abia framhåller att i Sydriket har man inte övergett Herren. Sydriket vinner striden även om Nordriket hade dubbelt så många soldater (vers 3). Orsaken till Sydrikets seger var att de var starka, "ty de stödde sig på Herren, sina fäders Gud" (vers18).

Idag finns det kyrkor i Sverige som välkomnar andra gudar, som öppnar för religioner som ofta bygger på österns gudar. Det verkar som om det finns kyrkor som inte tror att Herren, vår Gud, är nog. I sin iver att locka fler till kyrkan inbjuder man till olika aktiviteter som bygger på läror från främmande religioner.

Orsaken till tillbakagången för flera kyrkor i Sverige beror säkerligen inte på att man trott för mycket på Gud. Snarare att man trott för lite på Gud och försökt vidga budskapet med alternativa inslag, vilket i stället har urvattnat budskapet.

Men det finns fortfarande människor och kyrkor som inte har slutat lita på Gud. Som fortfarande stöder sig på Herren, våra fäders Gud.

No comments:

Post a Comment