Nyhetsflödet

Saturday

Eld från himlen - 2 Krön 7

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och HERRENS härlighet uppfyllde huset" (2 Krön 7:1 FB)
Då Salomo avslutat sin bön kom eld ned från himlen. Uppmärksamheten flyttades från Templets härlighet till Guds härlighet som uppfyllde huset. De såg Herrens härlighet (vers 3).

Det var på samma sätt då Elia, då han utmanat Baalsprofeterna på berget Karmel, hade slutat be då föll Herrens eld på altaret (1 Kung 19:1)

Det var på samma sätt på pingstdagen. Då de hade bett "kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala." (Apg 2:2-4)

Några dagar senare då myndigheterna befallde lärjungarna att inte predika mer i Jesu namn, då samlades lärjungarna till bön och "när de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord." (Apg 4:31).

Längtar du efter att Guds Ande ska falla med eld över ditt liv? Då Johannes döparen första gången presenterar Jesus säger han om Jesus: "Han skall döpa er i den Helige Ande och eld" (Luk 3:16). Det var en del av Jesu uppdrag då han kom till jorden. Har du låtit Jesu uppdrag fullbordas i ditt liv?

Har du överlåtit ditt liv fullständigt  i Guds händer? Har du lagt dig själv på altaret?

"När de slutat att be". Det var då elden föll. Kanske har du bett länge nog? Kanske du ska sluta be och bara ta emot vad Gud har lovat? Kanske ska du börja tacka honom för att hans löfte är sant och att du tar emot det i tro? Då kan elden falla också på dig.

Då flyttas fokus från dig själv, och Herrens härlighet blir uppenbar för dig och för andra.

No comments:

Post a Comment