Nyhetsflödet

Wednesday

De lyssnade på Herrens ord - 2 Krön 11

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN: Ni skall inte dra upp för att strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt, ty det som har skett har kommit från mig."" Och de lyssnade till HERRENS ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam." (2 Krön 11:4 FB)
Även om Rehabeam handlade väldigt ovisligt i förra kapitlet, visar han nu att han är beredd att lyssna på Herren. Genom att göra det räddade han sig själv och folket från ett stort nederlag.

Att lyssna till Herren är det visaste vi kan göra. Vi har i dag Guds skrivna ord, vilket Rehabeam inte hade. I Guds ord får vi lyssna till hans röst.

Men Gud leder oss också genom att tala till oss genom tankar, händelser och genom andra människor. Vi får alltid stämma av denna vägledning mot Guds skrivna ord. Gud leder oss aldrig i en riktning som går emot Guds skrivna ord.

Lyssna på Herren. Jesus säger att hans får känner igen hans röst (Joh 10:4)

No comments:

Post a Comment