Nyhetsflödet

Thursday

Gud är inte skyldig någon något - Job 41

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Vem har givit mig något som jag måste betala igen? Mitt är allt som finns under himlen." (Job 41:2 FB)
Gud fortsätter att tala till Job.

Av Jobs tidigare tal kan man utläsa att Job tycker att Gud borde belönat honom bättre på grund av Jobs rättfärdiga liv, att Gud nästan var skyldig honom det.

Ibland kanske också vi tänker likadant. Vi kanske tänker: "Eftersom vi lägger så många timmar i veckan på arbetet i församlingen/kåren, eftersom vi ger så mycket pengar till kristet arbete, så borde Gud på något sätt betala oss tillbaka för allt vi gör för honom".

Men Gud är inte skyldig någon något. Gud är den som ger av bara nåd, inte för att vi gjort oss förtjänta av det.

Av bara nåd blir vi frälsta, förlåtna, fyllda med den Helige Ande.

"Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Ef 2:8).

No comments:

Post a Comment